Skip to main content
Barcelona

Una visió general del Mercat Immobiliari de 2016

Aquest any 2016 ha estat un any que podríem definir com el d’una certa normalització del mercat immobiliari de venda i de tensió important del mercat immobiliari de lloguer. Tot i la clara recuperació de l’activitat, en acabar l’any ens fem moltes preguntes sobre on anirem a parar si el 2017 continua com el 2016.

Quan parlem de normalització ho diem des de tres pilars bàsics del mercat: millora de l’estoc d’habitatge disponible amb la posada en marxa de bastants projectes nous, normalització de la demanda basada en una major confiança i en un millor accés al finançament, i uns preus prou moderats que sustenten aquesta entrada dels nous projectes al mercat. Tot i així, aquesta normalització de mercat es contraposa en un fet que ens ha sorprès. Ha estat un any bastant extraordinari des del punt de vista de les vendes realitzades, que han estat moltes més que l’any anterior i molt superiors als ritmes que teníem previstos. És a dir, que el que ha passat al 2016 ens preocupa ja que ens genera moltes preguntes: són sostenibles aquests ritmes de venda? Generaran expectatives en pujades de preus fora de mercat? Qui ens comprarà els següents projectes?

Si ens fixem en el mercat de lloguer succeeix una mica el contrari pel que fa a l’estoc d’habitatge; n’hi ha tant poc que ha fet que els preus augmentessin de forma important. Ha estat un any de menys contractes, a preus significativament més alts, i on molts habitatges s’han llogat en menys d’un dia. I això també ens genera preocupació i preguntes: on està el límit? Com generarem més estoc ràpidament per relaxar els preus? Es dispararà la morositat?

En resum, que entrem al 2017 amb moltes preguntes i aquí disposeu de més informació detallada del mercat immobiliari al 2016.

 

Guifré Homedes

International Manager