Skip to main content

Arquitectura d’oficina: 13 de les més creatives

Els models de feina han evolucionat. Moltes empreses han afegit el teletreball i tant a seva estructura com els rols dins de la mateixa han patit grans transformacions. La introducció de la comunicació interna i organitzacional com a estratègia clau en les relacions i productivitat dins de les companyies ha fet que es tingui molt en compte l’espai i ambient de treball.

Qui diu que anar a l’oficina és avorrit? Avui dia aquestes empreses han apostat per millorar l’espai de treball dels seus despatxos per tal de potenciar la creativitat dels seus treballadors. Vols veure quines són les més originals?

1. Facebook

2. Lego

3. Zynga

4. Airbnb

5. Dropbox

6. Nokia

8. Twitter

9. Cartoon Network

10. Inventational Design

11. Red Bull

12. Pallota Teamworks

 

13. Google