Skip to main content

Un repàs ràpid del 2023 – Diari del Canvi Nº101 

Al número 101 del Diari de Canvi, fem un repàs ràpid sobre el mercat immobiliari i les dades d’aquest 2023.

 

Aprofitem aquest primer Diari del 2024 per fer un repàs ràpid amb algunes dades dels fets més destacats des del punt de vista immobiliari del 2023. Si haguéssim de fer un titular, seria que malauradament l’oferta de lloguer s’ha ensorrat (ja fa temps que ho apuntàvem). Però anem a pams i comencem pel mercat de venda.

 

Mercat de venda

Tot i venir d’un 2022 rècord i que nivell general les compravendes han tingut una caiguda important, cosa totalment lògica amb el context 2023 i després del pic del 2022, en el nostre cas ens hem mantingut en el mateix nombre de transaccions, però amb un volum significativament superior. Què vol dir això? Doncs que hem fet més transaccions en franges de preu més altes. Una dada relacionada amb aquesta és que el nombre de transaccions que han estat finançades també s’han reduït força.

 

En moment d’incertesa com el 2023 la gran pregunta sempre va al voltant de l’evolució dels preus, un tema delicat perquè sempre depèn molt de zones i immobles, però a escala mitjana la resposta seria estabilitat absoluta tot i la complexitat de l’entorn. Seguim en un context de poca oferta i no hi ha hagut canvi en aquest sentit entre el 2022 i el 2023.

 

Fent una lectura molt general està clar que una part de la demanda, la que més depèn del finançament, ha estat on hi ha hagut més desacceleració, en canvi, les franges de demanda amb més capacitat adquisitiva i menys dependents del finançament han incrementat la seva activitat. Preus estables en un context d’oferta baixa que no ha variat en tot l’any.

Dades Venda:

  • Número Vendes estable.
  • Preu mitjà immobles venuts incrementa 25% i se situa al voltant dels 600.000 €.
  • Evolució dels preus estables, amb cert increment en algunes zones determinades.
  • Oferta estabilitzada en un nivell baix respecte a pre-Covid.
  • Les operacions amb finançament no arriben al 50% (veníem de més d’un 70% el 2022).

 

Mercat de lloguer

 

El mercat de lloguer s’ha caracteritzat per una caiguda molt destacada de l’activitat per la manca d’oferta. I això ja se suma a la caiguda que va haver-hi el 2022. I està clar que la contraposició són els preus, que evidentment en un entorn d’escassíssima oferta han continuat creixent. Les dues coses juntes han fet que l’accés a l’habitatge de lloguer hagi estat molt difícil per la gran majoria de gent. La demanda estrangera ha continuat sent important, com el 2022, arribant a quotes d’entre el 25 i 40% dels contractes en funció de la zona, la importància d’aquesta dada radica sobretot en el fet que en general són perfils molt més solvents, que poden absorbir preus clarament més elevats que la demanda local.

 

Ja per acabar, cal destacar que dintre de l’entorn de baixa oferta que ha sigut aquest 2023 quasi un 15% de l’oferta s’ha llogat sense publicar-la, bàsicament gestionant la llista d’espera.

Dades Lloguer:

  • Caiguda Contractes del 25%.
  • Caiguda Oferta del 38%.
  • Increment mitjà de la repercussió per llogar del 4%, situant-se en el nostre cas en mitjana a 15,53 €/m² al mes.
  • Quota demanda estrangers del 25% entorn Barcelona i 37% a la mateixa ciutat.

 

Transformació energètica del parc immobiliari?

 

Finalment, destacar en negatiu el fracàs generalitzat que està sent a Catalunya la transformació energètica del parc immobiliari amb els Fons Next Generations destinats específicament per impulsar la rehabilitació massiva d’edificis. Durant tot el 2023 hem continuat impulsant aquesta transformació en molts edificis. Però amb una taxa molt baixa de conversió a projectes reals. Principals motius han estat la complexitat administrativa dels FNG i la desconfiança que generen quan les inversions a fer són molt importants. Continuarem persistint ja que els canvis en l’àmbit europeu els tenim cada cop més propers.

 

Quatre pinzellades del 2024

 

Com sempre és molt difícil fer pronòstics en un entorn de contínua incertesa. De la predicció que estem més segurs és que el mercat de lloguer seguirà en un entorn d’oferta molt baix i, per tant, tant si regulen com si no, l’accés a l’habitatge continuarà sent molt difícil perquè els immobles no hi seran.

 

El mercat de venda creiem que seguirà paràmetres molt similars als del 2023 i veurem com evoluciona la capacitat de les franges de compradors que necessiten més finançament en funció de l’evolució dels tipus d’interès.

 

I en millora del parc immobiliari esperem que els canvis introduïts a finals d’any puguin activar d’una vegada un nombre de projectes de transformació que ja marquin tendència de mercat.

Guifré Homedes | Director General

T’ha agradat aquesta reflexió? Comparteix-la!

Llegeix més reflexions al “Diari del Canvi” per Immaculada Amat

El Diari del Canvi és una iniciativa d’Amat que va sorgir en resposta a la crisi financera que va esclatar a l’estiu de 2008 i que va tenir un gran impacte en el mercat immobiliari. En aquell moment d’incertesa, Amat va sentir la necessitat i la convicció d’informar els seus clients, col·laboradors i contactes sobre els esdeveniments i canvis que estaven succeint i que afectaven a tothom.