Skip to main content

L’evolució del preu de l’habitatge a Espanya

L’evolució del preu de l’habitatge és clarament visible en aquest gràfic confeccionat amb les dades extretes de l’Institut Nacional d’Estadística i publicat al blog Perpe. Des del 1970 s’aprecia un augment consecutiu molt més visible al període d’entre 1995 a 2007 que clarament coincideix amb l’especulació urbanística anterior la crisi de la bombolla immobiliària, reflectit a la franja de 2005-2010, que cau dràsticament.

Al gràfic és visible el començament d’un tímid augment des de 2012 aproximadament i que sembla indicar la recuperació del sector.

precio vivienda