Skip to main content

 

La situació política actual no ajuda a decidir la inversió a Catalunya o no. Aquests dies molts clients ens demanen consell i ens pregunten sobre la situació econòmica i social arran del clima polític del país però des AvaLaw ens volen donar uns punts a tenir en compte per poder tenir més seguretat als nostres clients.

El primer a tenir en compte és que, passi el que passi, ningú traurà l’essència de Barcelona: mar, clima, cultura, arquitectura … Sempre hi haurà inversors interessats a Catalunya i per això el mercat no es va a col·lapsar. A més, el marge de creixement que té el mercat immobiliari a Barcelona i rodalies encara és alt.

1. Hi ha seguretat jurídica:

La inversió, si es decideixo per una inversió a Catalunya, està totalment assegurada des del punt de vista jurídic. En el cas que s’arribi a declarar la independència de Catalunya:

Si l’estat espanyol no reconeix la independència, seguirà considerant que som Espanya i per tant se’ns aplica a tots els efectes per a l’Estat Espanyol la llei Espanyola.
Si l’Estat Espanyol reconeix la independència algun dia, s’aplicaria la “Llei de transitorietat” que diu que a Catalunya Independent s’aplica la llei espanyola fins que Catalunya dicti les seves noves normes. En cas de reconeixement per part d’Espanya significarà que els dos països han negociat finalment i tots els problemes d’una hipotètica inseguretat jurídica s’hauran solucionat.

2. El programa d’Golden Visa seguirà existint:

Pel que fa a la Golden Visa no hi ha problema: independents o no, la legislació espanyola seguirà vigent amb les mateixes garanties que existeixen actualment per a totes les concedides.

A part de la seguretat jurídica, hi ha un motiu econòmic molt important per mantenir el Golden Visa encara fóssim independents. Catalunya és el gran guanyador del programa de Golden Visa fins ara: la meitat de totes les Golden Visats actuals a tot Espanya, s’han concedit per inversions a Catalunya. Catalunya necessitarà la inversió també en el futur.

3. Seguirà existint el lliure moviment de coses i persones (Catalunya, independent o no, formarà part del Schengen):

Passi el que passi, no tenim cap dubte que Catalunya seguirà formant part de l’espai Schengen perquè si no s’haurien de canviar les fronteres i Catalunya és una zona de pas (terrestre i marítim) massa important per al conjunt de la península ibèrica i per al sud d’Europa. També ha guanyat força com el “port sud” un “Hub Logístic” per productes asiàtics, ja que logísticament la porta de Suez troba a Barcelona un camí més curt i directe al cor d’Europa que envoltar tota la costa fins a Rotterdam o Hamburg.

 

4. Efecte marxa empreses és només cosmètic:

La majoria de les empreses que se’n van, o les de més pes, són empreses regulades i les altres és per pressió política. En qualsevol cas, el canvi de seu social i fins i tot fiscal no afecta tot just l’economia de Catalunya, per què? Perquè l’activitat productiva i de prestació de serveis roman a Catalunya, i els diferents impostos existents dels que Catalunya rep una part són:

a) IRPF. Encara que es canviï la seu social i fiscals, les oficines i fàbriques segueixen a Catalunya pel que els seus treballadors es queden a Catalunya i l’IRPF resultant de les seves rendes segueix sent en gran part per a Catalunya.

b) IMPOST DE SOCIETATS: en Impost que es queda l’Estat Espanyol sempre, independentment d’on estigui la seu social i fiscal a tot el territori.

c) IVA: l’IVA és també sempre recaptat per l’Estat però repartit a les Comunitats en un 50%, el seu repartiment, però, no depèn d’on estigui la seu social i fiscal sinó en funció del consum que ha generat, de manera que tampoc té impacte fiscal per a Catalunya.

d) IBI: mentrestant segueixin tenint edificis i fàbriques aquí, el pagament de l’IBI no es veu afectat.

Afegir que mentre es comenta i explica la marxa d’algunes empreses, la major part d’empreses estrangeres a Espanya amb seu a Catalunya no han anunciat cap canvi. A més, el ritme d’inversió a Catalunya i atracció de capital i projectes estrangers no s’ha aturat.

5. No es perden els drets adquirits.

Passi el que passi, no es perden els drets adquirits: els plans del Govern de Catalunya estan basats en aquest principi. Tots els residents en una Catalunya independent podran gaudir com a mínim dels drets que tenien a Espanya, així ho especifica la llei de transitorietat aprovada pel Parlament Català.

El nivell d’inversió a Catalunya per part d’estrangers (Immobiliària, productiva, financera, etc.) és tan alta que, encara que els països d’origen puguin tenir ara una actitud de silenci prudent, o de no acceptació del que pogués succeir, ningú dubte que passi el que passi aquesta inversió defensarà els seus drets adquirits, els seus països defensaran els seus drets adquirits.