| (+34) 934 529 960 | info@amatimmo.cat

SERVEIS AL PROPIETARI

VALORACIÓ
 • Valoració real de l’immoble basada en estudis de mercat permanentment actualitzats.
 • Estudi per part dels nostres serveis jurídics de la documentació de la finca, i comunicació al client de qualsevol discordança o defecte, amb informe de les dades necessàries per esmenar-ho.
 • Tramitació dels Certificats d’aluminosi, Cèdula Habitabilitat i Qualificació Eficiència Energètica, si s’escau.
COMERCIALITZACIÓ
 • Realització del pla de publicitat i comunicació més adient pel seu immoble.
 • Estudi dels mitjans publicitaris més adients i comunicació de la publicitat realitzada.
 • Inserció de l’immoble als nostres Webs, webs de la nostra xarxa de col•laboradors internacionals, i principals portals immobiliaris nacionals i internacionals.
 • Pla de comunicació directa als demandants registrats a la nostra base de dades.
 • Selecció dels interessats, d’entre la nostra base de dades segmentada segons necessitats i possibilitats.
 • Comercialització del seu immoble per part de professionals amb la formació i experiència necessària.
 • Atenció personalitzada, oferint informació periòdica de totes les gestions realitzades.
 • Procediment absolutament controlat, des de la recepció de la documentació i claus, fins al lliurament d’informació (ISO 9001).

TANCAMENT D’OPERACIÓ

 • Assessorament jurídic de l’operació.
 • Recerca de finançament pel comprador.
 • Preparació de documents i contractes, negociació amb assessors jurídics del comprador.
 • Presentació del comprador i atorgament conjunt de la contractació.
 • Coordinació, preparació i supervisió de tot el que afecta a la signatura de l’escriptura pública de compravenda tant amb la Notaria, com amb les entitats bancàries participants en l’operació.
SERVEI POSTVENDA
 • Tramitació presentació plusvàlua.
 • Gestions corresponents davant del cadastre.
 • Seguiment i comprovació de l’efectiva cancel•lació de la hipoteca que pogués gravar l’immoble.
 • Comunicació a l’administrador i president de la Comunitat, de la nova titularitat.
 • Gestionem rehabilitacions, reformes i condicionament d’immobles.
 • Disposem de servei de:
  • Interiorisme.
  • Mudances nacionals i internacionals.
  • Neteja.